Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Lembergs aicina Siliņu nepropagandēt, ka Latvija ir kolonija, kuras valdības vadītāju ieceļ metropole

Lembergs nosūtījis vēstuli premjerministrei Evikai Siliņai!

Partijas “Latvijai un Ventspilij” valdes priekšsēdētājs Aivars Lembergs nosūtījis vēstuli premjerministrei Evikai Siliņai, kurā norādījis, ka viņš nav sankcionēta persona, kā to apgalvo Siliņa.

“Šī gada 27. septembra “Nakts ziņās” “LTV1” par mani, Aivaru Lembergu, Jūs apgalvojāt, ka es esmu notiesāta un sankcionēta persona. Ar šādu apgalvojumu, Jūs, kā Valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli, apzināti izplatāt viltus ziņas jeb feikus,” vēstulē norāda Lembergs.

Viņš uzsver, ka viņš, pirmkārt, nav notiesāta persona, jo atbilstoši Starptautiskajām Cilvēktiesībām, kuras izpildās atbilstoši Latvijas Satversmes 89. pantam “Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijā saistošiem starptautiskajiem līgumiem”. Latvija ir atzinusi Starptautiskās Cilvēktiesības, tai skaitā nevainīguma prezumpciju, pie tam, to ievērot pieprasa Eiropas Savienības direktīva.

“Jūs, Siliņas kundze, neesat lasījusi pat tādu dokumentu kā Satversmi, tai skaitā, tās 92. punktu, kurā teikts: “ ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu”. Es neesmu atzīts par vainīgu saskaņā ar likumu, jo, lai arī no 40 apsūdzības epizodēm, 31 epizodē es esmu attaisnots, bet 9 epizodēs notiesāts, šis spriedums nav stājies likumīgā spēkā. Protams, valdības vadītājs var nezināt ne Starptautiskās Cilvēktiesības, ne Latvijas Nacionālās Cilvēktiesības un brīvības, jo šīs zināšanas viņš nav apguvis. Tomēr, es lūdzu Jūs, Siliņas kundze, iepazīties ar Latvijai saistošām Starptautiskajām Cilvēktiesībām un Satversmes 8. nodaļu “Cilvēka pamattiesības.”,” sacīja Lembergs.

“Es neesmu sankcionēta persona, jo es atbilstoši Latvijas Republikas likumiem neesmu pakļauts starptautiskajām sankcijām, piemēram ANO vai Eiropas savienības. Bet, ja kāda valsts, piemēram, Malta, Turcija, Kipra, Ēģipte, ASV pakļauj mani nacionālām sankcijām, tad šīs sankcijas darbojas attiecīgi šo valstu teritorijā,” uzsvēra politiķis.

“Man nav ziņu, ka Latvija nav suverēna valsts ar savu Satversmi, Valsts prezidentu, parlamentu un valdību. No Jūsu apgalvojuma izriet, ka Jūs nevadāt suverēnu, neatkarīgu, demokrātisku valsti, bet gan koloniju un esat nevis valdības vadītāja, bet gan gubernatore, kuru ieceļ metropole. Lūdzu Jūs, Siliņas kundze, gan, kad Jūs vadāt valdību, gan kad Jūs nevadāt valdību, nediskreditēt Latviju, nepropagandēt, ka Latvija ir kolonija, kuras valdības vadītāju ieceļ metropole,” sacīja Lembergs.

Foto: Valsts kanceleja


936 skatījumi

Un Tavas domas par šo?