Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Trīs pašvaldību vēlēšanu iecirkņos konstatē problēmsituācijas

CVK ir lūgusi vēlēšanu iecirkņu komisijām sniegt skaidrojumus par radušos situāciju!

5. jūnija pašvaldību vēlēšanās balsu skaitīšanas laikā Jelgavas 203. vēlēšanu iecirknī vēlēšanu kastēs tika konstatētas 11, bet Siguldas novada 783. vēlēšanu iecirknī – 10 vēlēšanu aploksnes bez iecirkņa zīmoga. Savukārt Salaspils novada 767. vēlēšanu iecirknī balsu skaitīšanas laikā ir konstatēts, ka derīgo vēlēšanu zīmju skaits par trim zīmēm pārsniedz derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu, kurās ir tikai viena derīga zīme.

Par šiem gadījumiem Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ir informējusi Valsts drošības dienestu, kā arī lūgusi vēlēšanu iecirkņu komisijām sniegt skaidrojumus par radušos situāciju.

Atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam vēlēšanu aploksnes, kuras nav apzīmogotas ar attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas zīmogu, ir uzskatāmas par nederīgām. Savukārt, ja derīgā vēlēšanu aploksnē ir vairāk par vienu vēlēšanu zīmi, turklāt vēlēšanu zīmes nav vienādas pēc satura (arī pēc izdarītajām atzīmēm), aploksne ir atzīstama par aploksni bez derīgām vēlēšanu zīmēm.

Sākotnējā informācija liecina, ka vēlēšanu kastēs atrasto, ar iecirkņa zīmogu apzīmogoto vēlēšanu aplokšņu skaits un neapzīmogoto aplokšņu skaits 203. vēlēšanu iecirknī un 783. vēlēšanu iecirknī ir vienāds vēlēšanu aplokšņu skaitam, kas izsniegts vēlētājiem. Savukārt situāciju Salaspils novada 767. vēlēšanu iecirknī vēl tiek vērtēta.

Par iespējamo vēlēšanu procedūras pārkāpumu Jelgavas 203. vēlēšanu iecirknī CVK informēja vēlētāja, kurai bija izsniegta neapzīmogota vēlēšanu aploksne, bet Siguldas novada 783. iecirknī neapzīmogotās aploksnes un Salaspils novada 767. vēlēšanu iecirknī problēmsituācija ar vēlēšanu zīmēm tika konstatēta balsu skaitīšanas laikā.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par iecirkņa komisijas darbu, iecirkņa komisijas locekļu apmācīšanu un instruktāžu, balsošanas procesa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem, pareizu balsošanas rezultātu aprēķināšanu un to materiālo vērtību saglabāšanu, kas nodotas iecirkņa komisijas rīcībā.

Atbilstoši Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijā pašvaldības domes vēlēšanām noteiktajam pašvaldības vēlēšanu komisija sadala vēlēšanu aploksnes vēlēšanu iecirkņa komisijām, atstājot sev rezervi neparedzētai vajadzībai. Saņemot no pašvaldības vēlēšanu komisijas vēlēšanu aploksnes, iecirkņa komisijai bija tās visas jāapzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu, jāpārskaita vismaz divas reizes un jāizdara vēlēšanu gaitas žurnālā ierakstu par apzīmogoto aplokšņu skaitu, norādot iecirkņa komisijas locekļu vārdu un uzvārdu, kuri tās skaitījuši.

Balsu skaitīšanu vada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs. Pirms sākt balsu skaitīšanu, vēlēšanu komisija aizzīmogo vēlēšanu kastu spraugas, noslēdz vēlētāju sarakstus, saskaita nobalsojušos un iznes no balsu skaitīšanas telpas neizmantotās vēlēšanu zīmes, bet balsu skaitīšanā neizmantojamos vēlēšanu materiālus un veidlapas novieto tā, lai tie netraucētu balsu skaitīšanai.

Vēlēšanu kastes atver pa vienai. Atverot vēlēšanu kasti, tās saturu sašķiro derīgajās aploksnēs un pārējās. Ja vēlēšanu kastē atrodas vēlēšanu zīmes bez vēlēšanu aploksnēm, tās nekavējoties dzēš un iesaiņo. Vēlēšanu kastēs atrastās nederīgās vēlēšanu aploksnes saskaita, neatvērtas iesaiņo Pašvaldības domes vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijā noteiktajā kārtībā, uz iesaiņojuma norādot, ka sainī atrodas vēlēšanu kastēs atrastās nederīgās vēlēšanu aploksnes un to kopskaitu. Nederīgo aplokšņu kopskaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā.

Derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits vēlēšanu kastēs nedrīkst būt lielāks par vēlētāju skaitu, kāds ierakstīts vēlēšanu kastēm atbilstošajos balstāju sarakstos.

Pašvaldību vēlēšanu rezultātus apstiprina attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija ar savu lēmumu. Pašvaldības domes vēlēšanu likums paredz, ka valstspilsētas vēlēšanu komisijai vēlēšanu rezultāti jāizsludina ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc vēlēšanām, bet novada vēlēšanu komisijai – ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc vēlēšanām.

Kandidātu sarakstu iesniedzējiem, kā arī pieteiktajiem kandidātiem ir tiesības iecirkņa balsu skaitīšanas protokolu un pašvaldības vēlēšanu komisijas lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas dienas apstrīdēt CVK. Savukārt CVK sūdzība jāizskata un lēmums jāpieņem triju dienu laikā.

CVK lēmumu triju darbdienu laikā var apstrīdēt Administratīvajā apgabaltiesā. Apgabaltiesas pieņemtais lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. Ja tiesa, izskatot sūdzību, konstatē, ka vēlēšanu organizēšanā vai balsu skaitīšanā un vēlēšanu rezultātu aprēķināšanā pieļauti tādi likuma pārkāpumi, kas ietekmējuši attiecīgās domes deputātu vietu sadalījumu starp kandidātu sarakstiem, tā atceļ lēmumu par pašvaldības vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. Šādā situācijā tiesa var pieņemt vienu no šādiem lēmumiem – uzdot CVK nodrošināt balsu pārskaitīšanu, izsludināt atkārtotu balsošanu vai izsludināt atkārtotas vēlēšanas.

Foto: F64


1,951 skatījumi

Un Tavas domas par šo?