Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Zeps aicina KNAB un VARAM vērtēt Staķa iespējamos likumpārkāpumus

Aicina izmeklēt, vai Staķa rīcībā ir saskatāmas noziedzīga nodarījuma pazīmes!

Šodien, 28.jūnijā, Rīgas domes (RD) “Latvijas attīstībai” frakcijas vadītājs Viesturs Zeps ir vērsies Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) ar aicinājumu vērtēt iespējami prettiesisku RD priekšsēdētāja Mārtiņa Staķa (Progresīvie/PAR!) rīcību savu un citu domes deputātu komandējumu organizēšanā.

Deputāts rosina KNAB vērtēt RD priekšsēdētāja rīcības atbilstību likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” u.c. normatīvajiem aktiem, kā arī izmeklēt, vai Staķa rīcībā ir saskatāmas noziedzīga nodarījuma pazīmes.

Ņemot vērā VARAM īstenoto pašvaldību pārraudzību, Zeps aicina ministru Māri Sprindžuku (AS) pieprasīt no RD priekšsēdētāja paskaidrojumu, kā arī vērtēt rīcības atbilstību normatīvajiem aktiem, tai skatā “Pašvaldību likuma” 69.panta tvērumā, un atbilstības gadījumā lemt par Staķa atstādināšanu.

Deputāts Viesturs Zeps: “Staķa vienpersoniskie lēmumi un demonstrētā nekompetence komandējumu jautājumā liek apšaubīt, cik laba un tiesiska ir pārvaldība valsts lielākajā pašvaldībā arī citās mēra kompetences jomās. Man līdzīgi kā dažiem citiem deputātiem ir nepārprotami skaidrs, ka mērs ir sistēmiski pārkāpis ārējos normatīvos aktus un principā būtu atstādināms. Tomēr, lai novērtētu, cik būtisks ir pārkāpums, esmu vērsies gan KNAB, gan arī VARAM. Šāda Staķa rīcība met ēnu uz Rīgas pašvaldību kopumā. Turklāt atcerēsimies, ka KNAB jau vienreiz šajā sasaukumā visus deputātus ir administratīvi sodījis.”

Vēstulēs deputāts Zeps informē KNAB un VARAM, ka pretēji pašvaldības nolikumā noteiktajam un līdzšinējai praksei citos sasaukumos, mērs Staķis, kurš ir arī RD Finanšu un administrācijas lietu komitejas vadītājs, apzināti vai neapzināti, bet nolaidīgi un neprofesionāli ir apgājis noteikto kārtību un vienpersoniski lēmis par publisku līdzekļu piešķiršanu saviem (EUR 14 069 eiro apmērā) un citu deputātu (54 181.37 eiro) komandējumiem. Tādējādi līdz ar to apšaubāma ir visu komandējumu likumība.

Papildus tam šodien RD sēdē V. Zeps plāno iesniegt priekšlikumu lēmumprojektam par iesaistīto amatpersonu atbildības izvērtēšanu ar mērķi viest skaidrību, vai papildus iespējami pretlikumīgiem komandējumiem nav konstatējami citi pārkāpumi iesaistīto amatpersonu darbībā, tādējādi mazinot necaurskatāmības ēnu RD darbā.

Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” aizliedz amatpersonai, pildot pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izmeklēšanas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī amatpersona ir personiski vai mantiski ieinteresēta. Vienpersoniska lēmumu pieņemšana par sevis nosūtīšanu komandējumos, iespējams, var tikt klasificēta kā mantiska ieinteresētība vai pat dienesta pilnvaru pārsniegšana, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana atbilstoši Krimināllikumam. Tāpat konstatējams potenciālā nodarītā kaitējuma būtiskums – mantiskā zaudējuma apmērs pārsniedz vismaz piecas Latvijā noteiktās minimālās mēnešalgas.

Pamatojoties uz “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu”, jebkurai rīcībai ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu jāatbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem un noteiktajai kārtībai, kas, kā norādīts iepriekš, Staķa rīcībā nav konstatējams.

Foto: Saeimas kanceleja


1,067 skatījumi

Un Tavas domas par šo?