Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Tirgotāji bieži maldina par augļu un dārzeņu izcelsmi

15 % gadījumu konstatēts, ka patērētājiem netiek sniegta informācija par preču izcelsmi vai arī tā ir maldinoša!

Veicot pastiprinātu svaigu dārzeņu, augļu un ogu kontroli, mēneša laikā Pārtikas un veterinārais dienests pārbaudījis vairāk nekā 390 pārtikas tirdzniecības uzņēmumus, 40 % gadījumu konstatējot pārkāpumus, kas galvenokārt saistīti ar patērētāju maldināšanu par produktu izcelsmes valsti, kā arī produktu kvalitāti.

Pārbaudēs pastiprināta uzmanība tika pievērsta svaigu dārzeņu, augļu un ogu izsekojamībai, tostarp informācijai pavaddokumentos un marķējumā, izcelsmes valsts norādei (cenu zīmē vai citā produktam pievienotājā informācijā) un citai patērētājiem sniegtajai informācijai, kā arī svaigu dārzeņu, augļu un ogu kvalitātei un uzglabāšanas apstākļiem.

No veiktajām pārbaudēm, 15 % gadījumu konstatēts, ka patērētājiem netiek sniegta informācija par preču izcelsmi vai arī tā ir maldinoša, 10 % gadījumu konstatēts, ka patērētājiem norādītā izcelsmes valsts atšķiras no pavaddokumentos norādītās, bet 8 % gadījumu izcelsmes valsts nebija norādīta preču pavaddokumentos.

15 % gadījumu konstatēta nekvalitatīvu – bojātu un šķirai neatbilstošu augļu un dārzeņu tirdzniecība.

4 % gadījumu fasētiem augļiem un dārzeņiem konstatēts neatbilstošs marķējums, bet 3 % gadījumu konstatēti higiēnas prasību pārkāpumi.

Visbiežāk pārkāpumi saistībā ar izcelsmes valsts norādīšanu konstatēti pārtikas veikalos, retāk – tirgos un ielu tirdzniecības vietās.

Par konstatētajiem pārkāpumiem vienā gadījumā sastādīts akts par pārtikas produktu izplatīšanas apturēšanu (10 kilogrami loku), 19 gadījumos sastādīti akti par pārtikas produktu izņemšanu no apgrozības (300 kg bojātu augļu un dārzeņu) Deviņos gadījumos par konstatētajiem pārkāpumiem uzņēmumiem piemēroti naudas sodi.

Pārtikas un veterinārais dienests turpinās svaigu augļu, dārzeņu un ogu pastiprinātu uzraudzību.


1,038 skatījumi

Un Tavas domas par šo?